Ombudsman is van oordeel dat de verzoeken van de regeling om bewijs van recht op rechten redelijk waren

De Ombudsman voor Pensioenen heeft de klacht van een lid afgewezen dat de verzoeken van het NHS-pensioenstelsel om documentatie van haar hebben geleid tot een vertraging bij het uitbetalen van haar uitkering (CAS-41310-M3X4).

Toen het lid de leeftijd van 65 naderde, vroeg ze om betaling van haar uitkeringen van de Regeling. De Schema's beheerder vroeg: het lid om haar geboortedatum te bewijzen in de vorm van haar geboorteakte of haar paspoort. Het vroeg ook om haar huwelijksakte en de geboorteakte van haar man, maar zei dat het bereid was om gewaarmerkte afschriften van laatstgenoemde documenten te accepteren, op voorwaarde dat ze waren gewaarmerkt in overeenstemming met de officiële richtlijnen voor certificering. Het enige document dat het lid bij haar aanvraagformulier voor toeslagen verstrekte, was een kopie van haar huwelijksakte die niet correct was gewaarmerkt. Het lid bracht vervolgens een claim onder de regeling...

Lees meer ...