LARAMIE — Burgers van Wyoming die phishing-e-mails melden om hun vrienden en buren te helpen oplichting te voorkomen, is de reden waarom de CyberWyoming Alliance is opgericht phishing@cyberwyoming.org. Voor de 3 mei-editie van de Hacker's Brief werd een e-mail van het Beverly Hills Rejuvenation Center gerapporteerd door een Sheridan-burger en werd deze aangezien voor oplichterij. De e-mail was echter echt en de CyberWyoming Alliance heeft een intrekking afgedrukt.

Dit creëert een geweldige leerervaring voor medewerkers van CyberWyoming Alliance om die extra minuut te nemen om onderzoek te doen naar de zwendel gemeld door de burger, een normale gang van zaken die voor deze e-mail op 3 mei werd gemist.

Onderzoek omvat een combinatie van de volgende tools en zoekopdrachten.

1. Het adres van de afzender controleren.

• Zou het een kunnen zijn echt domein? Een simpele Google-zoekopdracht geeft een idee.

• Als het er echt uitziet, dan is CyberWyoming Alliance...

Lees meer ...